Meer rekrutering jongeren voor de jihad

TvB, sanniejj en calvobbes hadden ons via de nieuws-submit te melden:

De Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) constateert dat in Nederland steeds meer jongeren worden gerekruteerd voor de jihad, de strijd tegen de vijanden van de islam. Minister Remkes schrijft dat aan de Kamer, en spreekt van een bedreigende situatie.

Cijfers staan niet in de notitie. Remkes schrijft wel dat de rekruten de laatste jaren steeds jonger worden en steeds vaker hoog opgeleid zijn. Het gaat om kinderen van tweede of derde generatie immigranten en zelfs om autochtonen die zich tot de islam hebben bekeerd.

Volgens het onderzoek van de AIVD zijn opiniemakers en opinieleiders in Nederland ervoor verantwoordelijk dat jonge moslims van de tweede en derde generatie makkelijk in contact komen met de islamitische jihad. Doordat ze zich door de maatschappij onheus bejegend voelen, zijn ze makkelijker vatbaar voor organisaties die ze opvangen. ,,Deze groep vormt een voorname vijver van voor radicalisering en rekrutering ontvankelijke personen.''

Naast de binnenlandse oorzaken dragen ook ontwikkelingen in het buitenland bij aan de radicalisering. De oorlog in Irak en de strijd tussen de IsraŽliŽrs en Palestijnen kunnen rekenen op de steun van moslimjongeren.

De jihad haalt de meeste recrutanten uit de tweede en derde generatie Marokkaanse jongeren. Zij hebben de indruk dat er een groot gebrek aan respect is voor hun achtergrond. ''Deze gevoelens leiden niet zelden tot een afwijzing van de Nederlandse samenleving'', meldt de notitie. ''Dergelijke sentimenten worden door rekruteurs aangewakkerd.''

De rekrutering vind voornamelijk plaats bij de mensen thuis en op internet, soms via moskeeŽn. De rekruteurs slaan zelfs hun slag bij jongeren in de gevangenis en beloven een breuk met het verleden als ze zich bij hun aansluiten ''Gedetineerde rekruteurs richten zich op jongeren die door hun detentie zeer ontvankelijk blijken te zijn voor een radicale geloofsbelijdenis die hen een uitweg uit een crimineel verleden voorspiegelt.''

Vorig jaar stelde het kabinet al voor de werving van strijders voor de jihad strafbaar te stellen.