Schriftelijk examen basketbal te makkelijk

De NCAA, de Amerikaanse nationale raad voor universitaire sportbeoefening, heeft een onderzoek ingesteld naar de gang van zaken rond het schriftelijk examen basketbal op de universiteit van Georgia. De vragen zouden namelijk veel te makkelijk zijn geweest.

Het meerkeuze-examen bestond uit vragen als 'Hoeveel doelen kent een basketbalveld?, 'Hoeveel kwarten telt een basketbalwedstrijd?' en 'Hoeveel punten krijg je voor een driepunter?' De vragen werden tijdens het eindexamen basketbal in 2001 gesteld.

Niet alleen de vragen waren makkelijk, ook het halen van een cijfer was dat. Docent Jim Harrick jr. zou elke student het hoogste cijfer hebben gegeven, ongeacht zijn aanwezigheid of prestaties. "Hij leek er niet om te geven als iemand niet kwam opdagen voor het eindexamen, want hij zei 'Als je iemand kent die er niet is en die het eindexamen wel moet doen, zeg dan dat die even bij me langskomt. Het is niet zo erg'," aldus een student.

De universiteit van Georgia heeft de aantijgingen van de NCAA in een 1.500 pagina's tellend rapport bevestigd.