UWV-duo ontslaan wordt dure grap

De verbouwing van het directiekantoor van het UWV heeft miljoenen gekost, maar het ontslaan van de verantwoordelijken kost waarschijnlijk nog meer dan de verbouwing zelf.

Voor minister De Geus van Sociale Zaken is zwaar weer aangebroken. Hij heeft dinsdag de landsadvocaat ingeschakeld voor het ontstane conflict met UWV-topmannen Joustra en Cloo. Tegen welke prijs deze zaak moet worden gewonnen, is nog maar helemaal de vraag. Het duo weigert op te stappen; er zal diep in de buidel moeten worden getast om hen tot andere gedachten te brengen.

De Tweede Kamer - die vanavond over de affaire debatteert - heeft laten weten geen riante vertrekregelingen te accepteren. Het zou ongepast zijn om misbruik van premiegeld, ter verfraaiing van de directievertrekken van het UWV, te belonen. Joustra en Cloo valt naar hun zeggen niets te verwijten en zij wachten de rechtszaak af.

De top van een overheidsinstantie kan niet functioneren zonder het vertrouwen van de minister. Hierdoor lijkt hun vertrek onontkoombaar. Maar deskundige arbeidsjuristen geven Joustra en Cloo wel degelijk een kans op een gouden handdruk.
Joustra zal, als hij wijs is, bij zijn standpunt blijven dat verbouwing van het kantoor niet buitensporig was en hij kan aanvoeren dat de minister hem uit persoonlijk en politiek belang uit zijn functie heeft gezet. Een knappe advocaat die daar nog winst uit haalt.

Een tot vertrek gedwongen werknemer kan zijn volledige salaris tot zijn pensioen eisen, vermeerderd met een vergoeding voor reputatieschade. Joustra, 53 jaar en een jaarsalaris van ± 163 duizend euro, zou in dit extreme geval bijna twee miljoen euro kunnen eisen - een bedrag waar menige luxueuze wc-pot van kan worden aangeschaft. Voor financieel bestuurder Cloo, 45 jaar en een jaarsalaris van circa 130 duizend euro, zou het zelfs neerkomen op maximaal tweeënhalf miljoen. Zover komt het niet, denkt advocaat Johan Kleyn , die destijds Sweder van Wijnbergen bijstond in diens conflict met minister Jorritsma. Het gaat erom aansluiting te vinden bij de wachtgeldregeling.

Schrale troost: het UWV waaraan zij zelf leiding gaven, moet bepalen of de heren verwijtbaar werkloos zijn - en daarmee hun recht op uitkering verspelen. Bij 'gewone' werklozen is het UWV daar zeer streng mee.