Jongeren willen oude normen en waarden

kzieniks had ons via de newssubmit het volgende te melden: Uitgegeven:

Uit onderzoek van het scholierenmagazine Pauze en jongerencommunicatiebureau Young Works is gebleken dat Nederlandse jongeren een terugkeer van de oude normen en waarden voorspellen. Het onderzoek werd uitgevoerd onder vijfhonderd jongeren in de leeftijd van veertien tot en met 22 jaar.

De ondervraagde jongeren hebben genoeg van de aanhoudende stroom van geweld op straat, op school en in de wereld met oorlogen en terroristische aanslagen. Ze zien liever een maatschappij met meer liefde en minder geweld.