12 jaar voor verdachte Deventer moordzaak

Importfries had ons via de newssubmit het volgende te melden:

Het gerechtshof te Den Bosch heeft Ernst Louwes, verdacht van de moord op de 60-jarige Jacqueline Wittenberg, veroordeeld tot twaalf jaar celstraf. Dit is de vierde en laatste uitspraak in het al jaren slepende proces. Eerst sprak de rechtbank te Zwolle Louwes vrij, vervolgens veroordeelde het Hof te Arnhem hem tot twaalf jaar celstraf, maar in cassatie vernietigde de Hoge Raad het arrest. Louwes protesteerde hevig tegen het arrest en verzette zich tegen de parketpolitie, die hem wilde arresteren.

Louwes wordt schuldig bevonden aan de moord op Jacqueline Wittenberg, die in september 1999 dood met messteken in haar woning werd aangetroffen. Louwes beheerde het testament van de weduwe, en zou uit zijn geweest op haar geld. Het Gerechtshof te Arnhem achtte hem schuldig, maar de Hoge Raad werd geconfronteerd met ontlastende feiten en stuurde de zaak terug naar het Gerechtshof te Den Bosch.

Het Hof berustte haar arrest op nieuwe feiten die tijdens de herzieningsprocedure naar boven zijn gekomen. Zo werden er DNA-sporen van Louwes op de blouse van het slachtoffer gevonden. Eerder was ook al DNA van hem op het moordwapen gevonden. Dat werd echter niet als bewijs gezien. De Openbare Aanklager vond de DNA op de blouse wel genoeg bewijs, en eiste vijftien jaar celstraf. In haar uitspraak wees het Hof ook op valse informatie die door Louwes aan de politie was gegeven.

Louwes protesteerde tegen het arrest tijdens de zitting. Toen het hof gevolg gaf aan de eis van de advocaat-generaal tot gevangenneming, zei hij dat hij zich niet opnieuw liet oppakken en bood vervolgens daadwerkelijk hevig verzet tegen medewerkers van de parketpolitie die hem wilden arresteren. Louwes moest tegen de grond worden gewerkt en in de boeien worden geslagen. Zijn familie reageerde emotioneel.

Verzet in Deventer