Prins Bernhard schrijft open brief

Prins Bernhard heeft een open brief geschreven naar de Volkskrant waarin hij felle kritiek levert op publicisten die volgens hem beledigende onwaarheden vertellen over hemzelf en zijn familie. Met de brief wil de 92-jarige Bernard de reputatie van zijn ouders ''recht aan doen'' en onwaarheden over zijn eigen leven weerleggen.

De prins is ongekend hard tegen een aantal publicisten, onder wie Tomas Ross, Hans Galesloot en J.G. Kikkert. Het zit de prins vooral dwars dat in sommige publicaties de goede naam van zijn moeder wordt bezoedeld. Wat betreft beschuldigingen dat hij zelf op twee momenten een dubieuze rol zou hebben gespeeld tijdens de Tweede Wereldoorlog meent de prins dat ''de grenzen van fatsoen ver overschreden zijn''. Bij de brief zijn documenten gevoegd die beschuldigingen aan zijn adres moeten weerleggen.

Prins Bernhard zegt zich jarenlang machteloos te hebben gevoeld, omdat hij als lid van het Koninklijk Huis moest zwijgen. ''Ik kreeg er langzamerhand een complex van.'' Om tijdens zijn laatste levensfase schoon schip te maken, heeft de prins Hans van der Voet, voormalig hoofddirecteur van de RVD (Rijksvoorlichtingsdienst), het afgelopen jaar een uitgebreid onderzoek laten doen naar de achterliggende bronnen in gewraakte publicaties als het boek 'Omwille van de troon' van Thomas Ross. Die bronnen zijn flinterdun, concludeert Van der Voet in een rapport dat de brief van de prins ondersteunt.

De vroegere RVD-directeur onderzocht vier onderwerpen: verhalen over losbandig leven van de moeder van Bernhard, prinses Armgard, de twee vermeende zonen die Berhard in Londen zou hebben, de brief die de prins zou hebben geschreven aan Hitler over het landvoogdijschap over Nederland en de beschuldiging dat Bernhard de slag bij Arnhem zou hebben verraden.

Premier Balkenende wil geen inhoudelijk oordeel geven over de opmerkelijke publicatie van de prins. Hij zei alleen dat hij vindt dat Bernhard het recht heeft om in de laatste fase van zijn leven zijn verhaal te vertellen.

-
De complete brief van de prins.
Het rapport van Van der Voet