Officier van justitie mag straffen

calvobbes herschreef en submitte het volgende bericht:

Door een nieuwe maatregel van het kabinet zullen de overvolle agenda's van rechtbanken misschien tot het verleden behoren. Straks mogen officieren van justitie een lichte straffen opleggen zonder tussenkomst van een rechtbank. Het zou dan gaan om geldboetes, ontzegging van de rijbevoegdheid van maximaal een half jaar en een taakstraf tot 180 uur. Celstraffen opleggen blijft een taak van de rechter.

Door deze maatregel is de medewerking van de verdachte niet meer nodig. Nu kan het nog gebeuren dat een zaak na veel vertraging bij de rechter komt als de verdachte weigert te betalen. Als dat bij de nieuwe maatregelen weer gebeurt kan het OM zelf het Centraal Justitieel Incasso Bureau (CJIB) inschakelen om de boete te vorderen. Als de verdachte het niet eens is met de strafbeschikking van het OM, dan moet de verdachte er zelf voor zorgen dat er een rechter over gaat oordelen.

Het ministerie van Justitie heeft berekend dat ongeveer 44.000 kantonzaken en 21.000 rechtbankzaken die voor de rechter zijn gekomen, voortaan behandeld kunnen worden door het OM zonder tussenkomst van de rechtbank.