Inburgeren voortaan in land van herkomst

Het kabinet heeft vandaag besloten dat vreemdelingen van buiten de Europese Unie, die zich in Nederland willen vestigen, al in eigen land moeten beginnen met inburgeren. De nieuwe maatregel is vooral van toepassing op meerderjarigen die naar Nederland komen in het kader van gezinshereniging danwel -vorming.

Het voorstel hiertoe is afkomstig van de ministers Ben Bot (Buitenlandse Zaken, CDA) en Rita Verdonk (Vreemdelingenbeleid en Integratie, VVD). De nieuwkomers worden voortaan op de Nederlandse ambassade in hun land getoetst op hun kennis van de Nederlandse taal en maatschappij. Alleen wie slaagt krijgt een voorlopige verblijfsvergunning.

De toets en de minimumeisen zullen worden vastgelegd door een commissie van deskundigen.