Minister wil uitzondering godsdienstdocent

Van der HoevenEr komen geen bekwaamheidseisen voor leraren godsdienstonderwijs. Dat heeft minister Maria Van der Hoeven van Onderwijs laten weten. Volgens de CDA-bewindsvrouw berust de uitzonderingspositie van die leraren op de vrijheid van onderwijs. De uitzondering voor godsdienst is voornamelijk gebaseerd op de historie.

In de Tweede Kamer lijkt er wel een meerderheid voor dergelijke bekwaamheidseisen te zijn, een plan dat gelanceerd werd LPF-Kamerlid Kraneveldt. De LPF wil aan vakdocenten levensbeschouwing dezelfde bekwaamheidseisen stellen als aan docenten in andere vakken. De VVD, PvdA, D66, GroenLinks en de SP lijken voorstanders te zijn van dergelijke eisen. Het CDA, ChristenUnie en SGP keren zich echter fel tegen het plan.

CDA-Kamerlid De Vries zei dat de uitzonderingspositie nodig is omdat er aan het vak godsdienstonderwijs geen kerndoelen en eindtermen te verbinden zijn. Een Kamermeerderheid meent echter dat het spreekwoord ''gelijke monniken, gelijke kappen'' hier van toepassing moet zijn. In alle vakken moeten leraren over zowel vakinhoudelijke kennis als pedagogisch-didactische kennis beschikken, meent de Kamer.

Onlangs werd getwijfeld over het godsdienstonderwijs op islamitische scholen. Daarin zou worden opgeroepen tot discriminatie. Volgens de Inspectie voor het Onderwijs blijkt dat echter niet uit onderzoek.