Allochtonen willen geen zwarte school

Uit een enquÍte dat het jongerenmagazine Generation Now! onder 539 autochtone en allochtone scholieren hield, blijkt dat veel allochtone jongeren niets van zwarte scholen moeten hebben. Bijna 70% wil het liefst op een gemengde school zitten in plaats van op een zwarte school.

Van de allochtone jeugd huldigt 86% het standpunt dat een gemengde school beter is omdat je dan jongeren van verschillende afkomst leert kennen. Witte scholen zijn overigens totaal niet populair bij allochtone jongeren: maar 3% wil daar op zitten.

Van de autochtone jongeren wil 40% op een gemengde school zitten en 33% gaat het liefst naar een witte school. Het verschil tussen autochtone jongens en meisjes is groot: bijna de helft van de autochtone jongens geeft de voorkeur aan een witte school; bij autochtone meisjes is dat maar 22%. Driekwart van de autochtone meiden kiest het liefst voor een gemengde school.

-
De resultaten zijn terug te lezen op de site van het jongerenblad.