"Asielbeleid brengt werknemers in gewetensnood"

De vakcentrale FNV heeft politiek Den Haag opgeroepen om het besluit 26.000 asielzoekers het land uit te zetten, te herzien. De FNV is van mening dat er voor het beleid van minister Verdonk van Vreemdelingenzaken een onvoldoende breed draagvlak in de samenleving aanwezig is.

FNV-voorzitter Lodewijk de Waal zei gisteren dat diverse vakbondsleden, werkzaam bij gemeenten, marechaussee, politie, justitie, de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) en het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) in gewetensnood dreigen te komen. "Onze leden moeten straks de besluiten uitvoeren, waar hun omgeving, waaronder hun eigen burgemeester, geen begrip voor kan opbrengen", aldus De Waal.

Daarom vraagt de FNV politiek Den Haag om "humanitair pardon" voor de in totaal 26.000 uitgeprocedeerde asielzoekers, die volgens de terugkeerplannen van Verdonk de komende drie jaar Nederland moeten verlaten. Mocht de regering geen concessies doen, dan wil de vakcentrale dat werknemers die de regeling moeten uitvoeren, zich moeten kunnen beroepen op gewetensbezwaren.

De Waal: "Stel dat je een gezin moet uitzetten, waarvan de kinderen bij jouw kinderen op school zitten, dan is het voorstelbaar dat je dat niet kan opbrengen." De Waal is verder van mening dat er in werkorganisaties spanningen kunnen ontstaan, wanneer anderen het beleid wel willen uitvoeren.