Veel gewonden bij offerfeest in Turkije

Bijna duizend Turken moesten zich vandaag laten behandelen voor sneeën en botbreuken, die ze opliepen tijdens het slachten van schapen en koeien voor het Islamitische Eid al-Adha feest. In heel Turkije haastten gelovigen zich naar ziekenhuizen met sneeën in handen en gezicht, nadat ze zelf hadden geprobeerd de dieren af te maken, in plaats van het aan een beroepsslager over te laten. De meeste amateurslagers konden na enkele hechtingen weer naar huis, een enkeling behoefde iets meer aandacht zoals een operatie om afgesneden vingers weer aan te zetten. Anderen liepen hersenschuddingen, botbreuken, kaakfracturen en gebroken neuzen op nadat ze door in paniek geraakte dieren waren geschopt. In één geval werd een man in kritieke toestand opgenomen toen hij in een poging een schaap te slachten zijn eigen slagader had doorgesneden.

Om deze toestanden te voorkomen had de Turkse overheid speciaal extra abattoirs met professionele slagers geregeld, maar de meeste Turken voeren hun religieuze plicht liever zelf uit. Tijdens de Eid, ook wel bekend als het offerfeest, wordt herdacht dat Abraham door Allah op de proef werd gesteld en werd gevraagd zijn eigen zoon te offeren. Toen duidelijk was dat Abraham hier gehoor aan zou geven liet Allah zijn eis vallen en mocht Abraham in plaats van zijn zoon een schaap gebruiken.