Sikhs protesteren tegen 'hoofddoekverbod'

Duizenden Sikhs uit heel Europa kwamen afgelopen zaterdag in Parijs bijeen om te protesteren tegen de wet die religieuze symbolen op Franse scholen moet gaan verbieden. De Sikh gemeenschap in Frankrijk, die zo'n zesduizend leden telt, is verontwaardigd omdat ze niet bij de voorbereiding van de wet werd betrokken. De nieuwe regel, die volgende week aan het Franse parlement wordt voorgelegd, verbiedt ook de tulband die de Sikhs traditioneel dragen.

Sikhs demonstanten in Parijs
Sikhs uit heel Europa demonsteren in Parijs

Vanaf het Place de la Republique marcheerden zo'n drieduizend Shiks, allemaal mannen getooid met tulband, door de straten van Parijs. Onder hen een lid van Indische parlement, die speciaal was overgevlogen om zijn steun aan het protest te betuigen. "De tulband is onze uiting van geloof en we kunnen hem niet afzetten vanwege een wet", zei een van de Sikh demonstranten. "Wij begrijpen wat secularisatie is en wat de Franse regering wil zeggen, maar wij willen aandacht vragen voor onze situatie, want het gaat om ons recht en ons religieus symbool."

De Sikh gemeenschap van Frankrijk trekt in tegenstelling tot sommige andere minderheden, nauwelijks de aandacht van de Fransen. Hierdoor werden ze echter ook over het hoofd gezien toen de regering de wet voorbereidde. Inmiddels is er tussen de Sikhs en de Franse regering een dialoog op gang gekomen, om tot een oplossing voor het 'tulbandprobleem' te komen. De situatie van de Sikh wordt gezien als een onbedoeld bijeffect van de wet die beoogt de groeiende invloed de Islam op de scholen en de samenleving tegen te gaan.