School schaft schietlessen af

McGyver had ons via de newssubmit het volgende te melden:

Het regionaal opleidingscentrum in Almelo heeft besloten de sport geweerschieten te schrappen uit haar lespakket. Binnen het project 'Sport op Maat' konden leerlingen sinds drie jaar een workshop hierover volgen. De recente schietpartij op het Terra College in Den Haag heeft echter tot protesten onder enkele leerlingen geleid.

De cursus maakt deel uit van een pakket van dertig sporten en activiteiten waaruit de scholieren kunnen kiezen. Dit omdat de leerlingen niet meer te porren zijn voor de traditionele gymlessen. "Ik herinner me dat destijds een enkeling zich afvroeg of geweerschieten wel in het pakket kon, maar de meesten vonden het geen probleem. Het gaat immers om een olympische sport", aldus sectordirecteur Krikke.

De school is echter van mening dat na het Haagse incident schietlessen in een ander daglicht staan. Besloten is dan ook om de cursus per direct te schrappen.