Verenigde Naties terug naar Irak

Irak: icoontjeDe Verenigde Naties zullen binnenkort een onderzoek gaan instellen in Irak. Uit het onderzoek moet blijken of er in dat land op korte termijn verkiezingen kunnen worden gehouden, zo verklaarde secretaris-generaal Annan vandaag in Parijs.

"Ik ben tot de conclusie gekomen dat de Verenigde Naties een constructieve rol kunnen spelen in het vinden van een uitweg uit deze impasse", aldus Annan. "Zodra ik overtuigd ben dat het Tijdelijke Coalitie Bestuur in Irak adequate maatregelen heeft genomen om de veiligheid te garanderen, stuur ik een missie naar Irak."

In augustus werden de internationale medewerkers van de VN weggehaald uit Irak, vanwege een aanslag op het hoofdkwartier. Bij die aanslag kwamen 22 mensen om het leven, waaronder de Hoge Commissaris voor de Mensenrechten Sergio Veiera de Mello.

AnnanDe V.S. en Irak hadden aan Annan gevraagd een missie te sturen voor een onderzoek naar de haalbaarheid van 30 juni als verkiezingsdag. Op die datum wil de V.S. namelijk de soevereiniteit overdragen aan het interim-parlement van Irak. Volgens de Amerikanen zijn verkiezingen op korte termijn echter niet haalbaar, omdat Irak daarvoor nog niet stabiel genoeg is. Bovendien ontbreken in Irak een bijgewerkt bevolkingsregister en kieslijsten, aldus de Verenigde Staten.