[update] Dreigende dijkdoorbraak bij Stein

THe_aWaKeNeD_oNe en Bromsnor hadden ons via de newssubmit het volgende te melden:

Kaartje: Dagblad de LimburgerIn het Zuidlimburgse Stein is de evacuatie van drie- tot vierhonderd mensen aan de gang. Aanleiding is een mogelijke dijkdoorbraak.

Bij het Kasteel Stein is in de dijk van het Julianakanaal over een lengte van tien meter ongeveer tweederde van het dijklichaam weggeslagen. De oorzaak hiervan is onbekend. Rijkswaterstaat meldt dat een noodreparatie dringend noodzakelijk is.

De burgemeester van Stein heeft besloten om 160 woningen in tien straten te evacueren. De bewoners hiervan worden elders in Stein ondergebracht. Het scheepvaartverkeerd op het Julianakanaal is stilgelegd.

Update 18.08 uur
De geŰvacueerde bewoners worden opgevangen in het sociocentrum in Stein. De gemeente heeft hen geadviseerd om waardepapieren mee te nemen. Ook moeten de bewoners zich laten registreren, zodat de gemeente weet waar zij verblijven. De kans dat de evacuÚes vanavond nog naar hun huizen kunnen terugkeren, lijkt klein.

Rijkswaterstaat noemt de situatie in Stein 'vrij ernstig'. Met behulp van pontons, platte schuiten, wordt vanaf de waterkant geprobeerd om zogenaamde 'big bags' te plaatsen. Deze moeten een provisorische oplossing bieden. Ook wordt het peil in het kanaal verlaagd om zo het gebied dat overstroomd kan worden te verkleinen. De waterstand bedraagt inmiddels echter 44 meter boven NAP, daarom worden ook de huizen tot deze hoogtelijn ontruimd, in overeenstemming met het rampenbestrijdingsplan. Brandweer, GGD en politie staan paraat.

De burgemeester van Stein, Ed Meijer, geeft op dit moment een persconferentie over het gebeuren.

Update 19.35 uur
In een interview met de Limburgse omroep L1 gaf de burgemeester Meijer zojuist aan dat vijfhonderd inwoners zijn geŰvacueerd. Velen van hen zullen bij familie of vrienden de komende nacht doorbrengen. Voor degenen die nergens terecht kunnen, zal de gemeente voor een bed zorgen. Wanneer de inwoners weer naar hun huizen kunnen terugkeren is niet bekend. Dat is afhankelijk van de situatie bij daglicht morgenvroeg.

Het gat wordt ondertussen groter, doordat steeds meer water onder de dijk doorsijpelt. Inmiddels is het gat vijftien meter groot. Rijkswaterstaat hoopt dat het waterpeil van het Julianakanaal tegen middernacht ongeveer ÚÚn meter is gedaald. De bedoeling is om in totaal twee meter water uit het Julianakanaal over te hevelen, maar dit gaat met slechts tien centimeter per uur doordat het getroffen deel van het kanaal bijna twintig kilometer lang is.

Update 21.23 uur
De burgemeester van Stein heeft een noodverordening afgekondigd om mensen uit het ontruimde gebied te weren. 543 mensen uit 216 woningen zijn geŰvacueerd, waardoor deze woningen op het moment leeg staan. De politie is aanwezig om het gebied in de gaten te houden en stuurt iedereen weg die niets in het gebied te zoeken heeft. Ook media worden niet toegelaten.

Morgenochtend om tien uur zal een nieuwe persconferentie gehouden worden.