VMBO-leerlingen trekken weg uit stad

Steeds meer vmbo-leerlingen gaan buiten de eigen stad naar school. De Vereniging van Schoolleiders in het Voorgezet Onderwijs (VVO) signaleert een toegenomen trek naar buitengebieden in het vmbo-onderwijs rond alle grote steden. Uit Utrecht bijvoorbeeld reizen ze naar Woerden, uit Amsterdam-Zuidoost naar Breukelen, in Rotterdam gaan ze naar Bleiswijk en uit de Haagse binnenstad reizen ze naar Rijswijk.

In de stad Utrecht gaan zo'n 800 vmbo-leerlingen elders naar school. Reden zou zijn dat steeds meer ouders huiverig zijn voor de grootsteedse sfeer op veel vmbo-scholen, die overwegend zwart zijn. Nadeel van de grote trek uit de stad is dat de scholen in het buitengebied volstromen en in de steden leeg komen te staan. Woerden zint nu al op mogelijkheden om de leerlingenstroom uit Utrecht af te remmen.

Het zouden niet alleen Nederlandse leerlingen zijn die naar scholen in de buitenwijken trekken; ook steeds meer 'beter gesitueerde allochtonen' sturen hun kinderen elders naar school.

Algemeen directeur Koos van den IJssel van het Atlas College voor vmbo in Rijswijk zegt dat ouders hun schoolkeuze meer laten bepalen door het sociale milieu en bevolkingsconcentraties, dan door de kwaliteit van de school. Hij vindt het een betreurenswaardige ontwikkeling: ''Ze kijken vooral naar: bij wie komt mijn kind in de klas.''