Maximaal 22.000 gastarbeiders

Vrijdag is door de ministerraad een quotum vastgesteld met betrekking tot het aantal gastarbeiders uit de nieuwe EU-landen. Voorlopig mogen er niet meer dan 22.000 gastarbeider uit midden- en oost-Europa een baan krijgen in Nederland. Als deze grens wordt overschreden bestaat de kans dat de Nederlandse regering de grenzen geheel of gedeeltelijk sluit. Het quotum is gebaseerd op het aantal seizoenswerkers, dat nu ongeveer op tienduizend per jaar zit.

Er wordt geschat door het Centraal Planbureau dat dit aantal zal oplopen met vijf- tot tienduizend per jaar. Het kabinet verwacht echter een gemiddelde van twaalfduizend man. In de huidige cijfers is namelijk geen rekening gehouden met terugkerende mensen.

Omdat het kabinet wil bijhouden hoeveel mensen er uit de betreffende landen naar Nederland komen om te werken, moeten de werkgevers een vergunning aanvragen. Er wordt alleen een vergunning afgegeven wanneer de werknemer tenminste het minimumloon krijgt uitbetaald.