Leraren voelen zich onveilig buiten school

Uit een onderzoek dat voorzitter Margo Vliegenthart van de BVE-raad gisteren heeft aangeboden aan minister Van der Hoeven van Onderwijs, blijkt dat leraren in het middelbaar beroepsonderwijs zich onveilig voelen zodra zij het schoolplein verlaten. Tien procent van de onderwijzers is op straat wel eens het slachtoffer geworden van psychisch of fysiek geweld. Het onderzoek heeft betrekking op de schooljaren 2001 en 2002. Meer dan 2.000 leraren werkten eraan mee. In totaal werken er in Nederland 46.000 docenten in het middelbaar beroepsonderwijs.

De zaken waar leraren buiten school mee te maken krijgen en die gerelateerd zijn aan hun vak zijn onder meer pesten, bedreiging, in elkaar slaan en zelfs seksueel geweld. Het vernielen van fietsen of auto's overkomt eveneens één op de tien docenten. Vooral jonge en beginnende leraren blijken kans te maken op lichamelijk geweld. Zo'n twee procent (meest jonge vrouwelijke docenten) maakt melding van seksuele intimidatie. Bedreiging en afpersing komen zelden voor; Een half procent klaagt daarover.

De onderzoekers wijzen erop dat de problematiek nog erger is dan het rapport voorstelt, omdat er relatief weinig leraren uit de vier grote steden hebben meegedaan.