Naast de JOP ook de OOP

De gemeente Venray is van plan om in de wijk Landweert een 'ouderen-ontmoetingsplek' aan te gaan leggen. De bedoeling van de ontmoetingsplek is om het contact tussen de bewoners van de straat, voornamelijk vijftig-plussers, te bevorderen, zodat voorkomen wordt dat mensen vereenzamen.

De 'OOP' zal komen te liggen aan de Koningskaars en bestaat uit een pleintje met enkele banken en een tafel. De bewoners, die om de plek gevraagd hebben, zullen het meeste werk opknappen. De helft van de benodigde tienduizend euro zal door de gemeente betaald worden, maar ook de woningstichting en de wijkraad betalen mee.