Kritiek op rapport commissie-Blok

De politiek vindt over het algemeen dat de analyse van de commissie-Blok over het integratiebeleid wel klopt, maar dat de aanbevelingen veel te mager zijn. De conclusie luidde dat de integratie van allochtonen deels is geslaagd, maar dat het regeringsbeleid compleet is mislukt. Ook nu nog wordt er te weinig werk gemaakt van de inburgering.

Niet eens met de conclusies en aanbevelingen zijn VVD en CDA. De VVD noemt in een reactie de integratie mislukt, en stelt dat het de commissie-Blok aan realiteitszin ontbreekt. Namens de VVD vond Ayaan Hirshi Ali het teleurstellend dat de commissie niet (of onvoldoende) aangeeft waar de integratie dan wel gelukt is, en waar de knelpunten zitten. Volgens haar heeft de commissie de ''plank misgeslagen.''

Het CDA liet eerder al via fractievoorzitter Maxime Verhagen weten de integratie als mislukt te beschouwen. Verhagen constateert dat de samenhang tussen analyses en conclusies van de commissie ontbreekt, onder meer als het gaat om onderwijs en integratie. ,,Verder is het uiterst jammer en teleurstellend dat de commissie nergens de conclusie lijkt te willen of durven trekken dat het integratiebeleid gefaald heeft, ook daar waar deze conclusie toch gerechtvaardigd lijkt'', aldus de CDA'er.

SP-leider Jan Marijnissen wil dat er naar aanleiding van het rapport een actief spreidingsbeleid van allochtonen gevoerd gaat worden. Hij noemt 'vrijblijvendheid' het grootste probleem van het integratiebeleid van de afgelopen jaren. Het feit dat de overheid tot in de jaren 90 het belang van de Nederlandse taal leren niet onderschreef, noemde hij verwerpelijk.

PvdA-fractievoorzitter Wouter Bos zei dat er ''nu snel een einde moet komen aan de vrijblijvendheid van alle bij de integratie betrokken partijen.'' De PvdA-leider wil vooral de integratieproblemen in het onderwijs en in de oude wijken aanpakken. Hij noemt dit ''één van de hoofdprioriteiten van de PvdA de komende jaren.'' Bos zegt de analyse van de commissie-Blok te delen, maar ook hij vindt dat de aanbevelingen niet hard en vergaand genoeg zijn.

De LPF noemt de analyses van de commissie wel goed, maar de aanbevelingen veel te slap. Vooral op het punt van onderwijs laat men grote steken vallen, zo zei LPF-Kamerlid Nawijn. Ook de toestroom van allochtonen moet meer ingeperkt worden, zo meent de LPF. Het hoofddoekjesstandpunt van de commissie vindt Nawijn te ongefundeerd.

Op Radio 1 pleitte Marijnissen voor een parlementaire enquête naar de integratie-problematiek. Hij riep Hirsi Ali op de VVD ook warm te maken voor dat plan.

-
Complete rapport; Hoofdstuk 10 bevat de conclusies.