Drugsbeleid Taliban 'effectief'

opiumteelt in Afghanistan De aanpak van de Taliban gericht tegen de opiumproduktie in Afghanistan was het 'meest effectieve' antidrugsbeleid van de laatste decennia. Tot die conclusie komt een Brits onderzoek waaruit blijkt dat in 2001 de wereldwijde heroïneproductie, als gevolg van het Taliban regime, met tweederde was afgenomen. Voor de komst van de Taliban was Afghanistan 's werelds grootste leverancier van heroïne.

De meeste Afghaanse heroïne vond zijn weg naar het westen via smokkel door buurlanden Pakistan en Iran. In 2000 begon het Taliban regime met haar maatregelen tegen de verbouwing van papaver, de grondstof voor heroïne, met als gevolg de enorme afname een jaar later.

Het succes van Taliban is volgens de auteur van het rapport, criminoloog Graham Farrel, toe te schrijven aan de manier waarop de wortels van het probleem aangepakt werden. "Het bestond uit een aantal vrij eenvoudige technieken", vertelt Farrel. "De dreiging voor overtreders om afgevoerd en tot behoorlijk zware straffen veroordeeld te worden."

Productie weer omhoog
Lokale autoriteiten en geestelijke leiders werden gedwongen het beleid van de Taliban uit te voeren. Wanneer ontdekt werd dat iemand in hun gebied papaver verbouwde werden ook zij gestraft. Boeren, die weigerden mee te werken, kregen hun gezicht zwartgeverfd en werden gevangen gezet. In sommige ernstigere gevallen werd dit voorafgegaan met een parade door de straten.

Het nog niet gepubliceerde onderzoek toont aan dat als gevolg hiervan, de papaverproductie in de door de Taliban beheerste gebieden praktisch verdween en de wereldwijde aanvoer van heroïne daalde met 65 procent. Sinds de val van de Taliban is de teelt van papaver echter weer sterk toegenomen.

Volgens Farrel leidt dit succes van de Taliban tot enkele belangrijke vragen omtrent drugsbestrijding en beleid. Daarbij merkte hij overigens wel op dat het niet wenselijk of mogelijk is zulke draconische maatregelen ook elders in te voeren.