Kardinaal: 'Moraal vervalt zonder godsdienst'

SimonisVolgens kardinaal Simonis verslechtert de moraal in onze samenleving. Simonis sprak vanavond in het tv-programma Kruispunt van de RKK, naar aanleiding van de schietpartij op het Terra College. De leider van de Nederlandse bisschoppen vindt dat er iets mis is met ons allemaal.

De kardinaal meent dat de meeste mensen te zwak zijn om zonder godsdienst er een goede moraal op na te houden. "Godsdienst en moraal zijn altijd samengegaan. De meeste mensen zijn zo zwak dat zonder godsdienst de moraal al gauw verslechtert."

Simonis noemt de huidige maatschappij te individualistisch: ,,Ik zou het liefst zwijgen en diep nadenken. Waar zijn we aan toe en wat kunnen wíj hier van leren. We zijn geneigd te denken aan de boze mensen in de wereld, maar er is iets mis in de samenleving met ons allemaal. De maatschappij is erg gericht op mijn ik. Maar ik ben een sociaal wezen.'' De integratie van allochtonen noemde de kardinaal noch geslaagd noch mislukt. "De integratie verloopt uitermate moeizaam. Het incident op het Terra College moet ons ervan doordringen dat de integratie beter moet slagen."