Weisglas tegen afsplitsen van fractie

Volgens de voorzitter van de Tweede Kamer, Frans Weisglas, moet de Kieswet zodanig worden aangepast dat het afsplitsen van één of meerdere leden van een fractie onmogelijk wordt. Hiermee reageert Weisglas op het conflict tussen SP-fractievoorzitter Jan Marijnissen en het SP-Kamerlid Ali Lazrak. Die laatste dreigt met afscheiding van de fractie van de Socialistische Partij.

Weisglas hoopt dat er een oplossing komt voor het conflict, maar zegt er grote problemen mee te hebben als Lazrak een eigen fractie in de Tweede Kamer begint. Naast de praktische bezwaren, Lazrak heeft recht op een extra toelage, een eigen kamer en eigen spreektijd, heeft Weisglas ook principiële bezwaren tegen een eventuele afscheiding. "Er is niemand geweest die een groep-Lazrak wil", aldus de Kamervoorzitter.

Daarnaast vindt Weisglas dat het aantal afscheidingen de afgelopen jaren wel genoeg is geweest. Hij gaat zijn voorstel voor de verandering in de kieswet bespreken met de Kamercommissie voor Binnenlandse Zaken en het presidium van de Tweede Kamer. Volgens de huidige kieswet heeft elk Kamerlid recht op afscheiding. Weisglas wil dat de zetel nu bij de partij blijft.