''Integratie-commissie is het oneens''

De speciaal door de Tweede Kamer ingestelde commissie die ruim een jaar lang het integratiebeleid in ons land heeft onderzocht, de commissie-Blok, lijkt komende maandag gÚÚn eenduidend advies aan de regering te geven. Dat melden bronnen rond de commissie, die wordt geleid door VVD-Kamerlid Stef Blok. Verdeeldheid bij een dergelijk zwaar onderzoek is hoogst ongebruikelijk. Het zal daarom uiterst onzeker worden in hoeverre de Kamer en het kabinet de aanbevelingen van de commissie zullen overnemen.

Varela (LPF)Dwarsligger in de commissie lijkt het LPF-Kamerlid JoŃo Varela te zijn. Varela zou de voorstellen van de commissie, voor met name huwelijksmigratie, veel te soft vinden. De LPF zou het vrijwel onmogelijk willen maken dat allochtonen huwelijkspartners uit hun land van herkomst naar Nederland kunnen halen. De overige commissieleden - inclusief de vertegenwoordigers van de coalitiepartners CDA en VVD - vinden dat te ver gaan. Volgens Varela is gezinsvorming echter de voornaamste reden van het grotendeels mislukken van de integratie.

Opmerkelijk is overigens dat CDA-fractieleider Maxime Verhagen deze week met vergaande voorstellen kwam om huwelijksmigratie aan banden te leggen. Hij stelde onder meer een minimumleeftijd van 24 jaar voor.