[update] STAP en NIGZ hekelen alcoholstunt BNN

Het Nationaal Instituut voor Gezondheidsbevordering en Ziektepreventie (NIGZ) en de Stichting Alcohol Preventie (STAP) zijn niet blij met de uitzending van de 'Nationale IQ test' van morgenavond door BNN. De omroep wil daarin namelijk een groep studenten dronken voeren en hen in beschonken toestand laten deelnemen aan de IQ-test. De STAP en het NIGZ vinden een dergelijke handelswijze onacceptabel en hebben de directie van BNN een open brief gestuurd waarin zij verzoeken om terug te komen op dit voornemen.

Volgens de organisaties overtreedt BNN de wet. Daarnaast wekt het dronken voeren van studenten ten behoeve van kijkcijfers ten onrechte de indruk dat alcohol een vrijblijvend genotmiddel is waarmee naar believen kan worden geëxperimenteerd. Dit wekt volgens de betrokken instituten een zeer ongewenst beeld bij jonge kinderen en bij studenten die de uitzending zullen bekijken.

De Nationale IQ-test 2004

Update 18:17 uur
BNN laat in een persbericht weten kennis te hebben genomen van het verzoek van het NIGZ en STAP. "BNN is zich bewust van haar verantwoordelijkheid als omroeporganisatie, zowel ten aanzien van de deelnemende studenten als ten aanzien van het publiek dat naar het programma kijkt. De teksten tijdens de test zullen dan ook blijk geven van die verantwoordelijkheid. De studenten nemen geheel vrijwillig deel aan de test, worden goed begeleid en worden op geen enkele wijze gedwongen een minimale hoeveelheid alcohol tot zich te nemen. Het programma onderdeel wordt door BNN beschouwd als een experiment in de geest van de wetenschap. Daarnaast past het geheel binnen het al jaren gevolgde stramien van de test, waarin vooroordelen in gedragingen van groepen mensen worden getoetst op werkelijkheid", schrijft de omroep.

Volgens BNN is de veronderstelling van het NIGZ en STAP dat BNN met het programma de indruk wekt dat het in beeld brengen van overmatig drinkende studenten als een ludieke onschuldige actie wordt beschouwd die zal bijdragen aan het verhogen van de kijkcijfers, is daarmee niet terecht en ondoordacht. "Binnen de hierboven geschetste kaders heeft BNN besloten niet in te gaan op het door het NIGZ en de STAP gedane verzoek", zegt de omroep dan ook.

Het originele bericht werd om 12.06 uur geplaatst