BelgiŽ: Hoofddoekdiscussie verhardt zich

In BelgiŽ heeft de discussie over het dragen van hoofddoekjes zich dit weekend verder verhevigd. Er kwamen vooral veel tegenreacties op de uitlatingen van de liberale minister van Binnenlandse Zaken Patrick Dewael, die pleitte voor een verbod voor ambtenaren en op scholen, zowel voor leraren als leerlingen. Eerder had premier Verhofstadt al gezegd voor een verbod te zijn op het dragen van hoofddoekjes voor mensen die werkzaam zijn in het onderwijs en de politie.

De socialistische minister van Maatschappelijke Integratie, Marie Arena, noemde de uitlatingen van Dewael voorbarig en een ''gevaar voor de maatschappelijke samenhang.'' Arena wil eerst vier commissies samenroepen om een interculturele dialoog op gang te brengen. Haar collega Dewael liet daarop weten daar niets in te zien: ''Dit debat moet zo breed mogelijk worden gevoerd, niet enkel in commissies. Het grootste gevaar zou net zijn gťťn standpunten in te nemen. Dan laten we het debat over aan de extremisten. Er is scheiding van kerk en staat. Er moet dus ook scheiding bestaan tussen islam en staat.''

De christelijke CD&V is gťťn voorstander van een wettelijk initiatief dat het dragen van hoofddoeken regelt. Die partij laat het liever aan de scholen zelf over om wel of geen verbod af te kondigen. Voorman Leterme hekelde verder het feit dat ministers een verschillend standpunt uitdragen.

AEL
Ook de Arabisch-Europese Liga (AEL) van Dyab Abou Jahjah mengde zich in de discussie. Volgens de AEL is een verbod op hoofddoekjes in het onderwijs een schending van de mensenrechten, met name van het recht op vrijheid van religie. De AEL, die opkomt voor de Arabieren en moslims in Europa, stelde in een persbericht dat neutraliteit niet moet inhouden ''het vernietigen van elke publieke religieuze manifestatie''.

Volgens de AEL dreigt de repressieve lijn die momenteel gehanteerd wordt in Frankrijk zich ook door te zetten in BelgiŽ. De Liga meent dat de moslimgemeenschap ten onrechte wordt gestigmatiseerd. "Het debat wordt valselijk onder de noemer van 'emancipatie', 'bevrijding' en 'neutraliteit van de staat gevoerd'. Horrorverhalen van onderdrukte, vernederde, verkrachte en vermoorde moslimvrouwen lijken als een argument te gelden voor dergelijk verbod". Het dragen van een hoofddoek is volgens de Arabisch Europese Liga geen religieus symbool, maar maakt het deel uit van een religieuze praktijk.

De AEL gaat op 22 februari een grote demonstratie houden tegen een mogelijk verbod bij station Brussel-Noord.