Politieke crisis dreigt in Iran

In Iran is een machtsstrijd uitgebroken tussen hervormingsgezinde politici en de islamitische conservatieve geestelijkheid. Dit weekend bepaalde de 'Raad van Hoeders' dat een groot aantal hervormingsgezinden niet mogen meedoen aan de parlementsverkiezingen in februari. De 'Raad van Hoeders' is een door conservatieven geleide toetsingscommissie. In de raad, die niet democratisch gekozen is, zitten fundamentalisten die tegen de hervormingsgezinde president Khatami zijn. De raad controleert wetten op hun islamitisch gehalte en keurt parlementskandidaten.

Het ministerie van Binnenlandse Zaken repte van een "illegale daad". Volgens het studentenpersbureau ISNA weigert het departement, dat is belast met de organisatie van de stembusgang, gehoor te geven aan de beslissing van de raad. Het vooraanstaande en nu door de raad afgewezen parlementslid Mohsen Mirdamadi, voorzitter van de commissie Buitenlandse Zaken en Nationale Veiligheidszaken, beschuldigt de 'Raad van Hoeders' ervan een staatsgreep gepleegd te hebben.

Alle 27 provinciale gouverneurs van Iran dreigden zondagavond met hun ontslag. Ze eisen dat de Raad van Hoeders binnen een week haar besluit intrekt. Gisteren verlieten veel hervormingsgezinde parlementsleden uit protest tegen de afwijzingen al de zittingszaal van het parlement.

De hervormingsgezinde president Khatami riep de geschokte parlementsleden gisteren op tot bedaren en vroeg hen om hun uitingen te matigen. Tientallen hervormingsgezinde parlementsleden begonnen gisteravond evenwel aan een 'sit-in' in het parlementsgebouw.

Sinds in 2000 de hervormingsgezinden in het parlement de meerderheid kregen, heeft de 'Raad van Hoeders' de meeste nieuwe wetgeving tegengehouden. De raad bepaalde onlangs nog dat in het islamitische land geen computers in de stemlokalen zijn toegestaan. De telling zal dan ook met de hand gebeuren. De verkiezingen staan gepland op 20 februari.