''Nijmegen doet aan vriendjespolitiek''

De Nijmeegse burgemeester Guusje ter Horst heeft in haar nieuwjaarstoespraak gewaarschuwd dat bestuurders en ambtenaren van de gemeente te veel aan vriendjespolitiek doen. Ze wil daar het komende jaar scherp op gaan letten, om zo die praktijken uit te kunnen bannen.

Volgens Ter Horst staan ambtenaren aan kennissen en familie te vaak uitzonderingen op de handhavingsregels toe. ''Het algemeen belang van de stad wordt te weinig behartigd ten gunste van de belangen van particuliere clubjes die een goede relatie hebben met ambtenaren of bestuurders'', aldus de burgemeester.