Chloorlek op industrieterrein Delfzijl

Reya had ons via de newssubmit het volgende te melden:

In Delfzijl is maandagmiddag chloor vrijgekomen bij het bedrijf DEB op het plaatselijke chemiepark. Het lek ontstond tijdens onderhoudswerkzaamheden en kon na een half uur worden gedicht. Er hebben zich geen persoonlijke ongelukken voorgedaan.

Het bedrijf DEB produceert chloor voor chemieconcern Akzo, dat op hetzelfde terrein is gevestigd. Rond het park hangt nog de geur van chloor, maar inwoners van Delfzijl hoeven de ramen en deuren niet dicht te houden. De brandweer is bezig de chloordamp met behulp van waterkanonnen te doen laten neerslaan. De chloorgeur zal snel vervliegen.

Er zijn vier brandweerkorpsen ter plaatse, om te assisteren bij eventuele complicaties. Chloor is niet brandbaar maar kan exploderen als het met stoffen als waterstof, ammoniak en acetyleen in contact komt.