Schadevergoeding slachtoffers apartheid

Met dank aan sop voor het herschrijven van dit bericht!

Ruim 9000 slachtoffers van het apartheidsregime worden schadeloos gesteld. Dat meldt de Zuid-Afrikaanse regering. Het gaat om personen die het slachtoffer zijn geworden van mensenrechtenschendingen, zij krijgen ieder ruim 3700 euro schadeloosstelling.

De schadeloosstelling is één van de wapenfeiten van de waarheidscommissie die Nelson Mandela in 1995 in het leven heeft geroepen om apartheid definitief uit het Zuid-Afrikaanse straatbeeld te verdrijven.

Met het uitkeren is inmiddels een begin gemaakt. Dat gaat echter niet geheel zonder problemen doordat de rekeningnummers van veel slachtoffers niet meer blijken te kloppen. Alles wordt in het werk gesteld om het geld alsnog op de goede rekeningen over te maken.