Griepepidemie in Nederland

Murphy23x had ons via de newssubmit het volgende te melden:

In Nederland heerst nu officieel een griepepidemie. Eerder deze week was het nog niet het geval, wel hadden veel Nederlanders vanaf begin december last van de griep. Het in Rotterdam gevestigde Influenza Centrum stelde gisteren vast dat iets meer dan vijftien op de 10.000 mensen griep hebben. Dit is net genoeg om van een epidemie te kunnen spreken.

Vooral de noordelijke provincies zijn zwaar getroffen. Zeventien op de 10.000 mensen hebben daar de griep. In de rest is het aantal bewoners dat griep heeft lager. In Noord- en Zuid-Holland zestien, de zuidelijke provincies vijftien en het oosten twaalf. Het Influenza Centrum gaat uit van het aantal zieken dat zich bij de huisarts gemeld heeft. Het werkelijke aantal griepgevallen ligt vrijwel zeker hoger.

Volgens viroloog A. Osterhaus van het influenzacentrum komt er elk jaar wel een griepepidemie voor, een normaal verschijnsel. Het speciale zit hem dit jaar in het soort virus: de fujian-stam. Omdat dit afwijkt van het virus waartegen de griepprik werkzaam is, zal het vaccin niet altijd goed beschermen.