Bos: 'importhuwelijken aan banden'

De politiek leider van de PvdA, Wouter Bos, pleit voor het stellen van strengere eisen aan huwelijkspartners die tot Nederland willen worden toegelaten.

Volgens Bos moet Nederland een degelijk immigratiebeleid gaan ontwikkelen. Zo zouden analfabeten niet wenselijk zijn voor de integratie en dus ook het land niet in moeten kunnen.

Om dit te kunnen realiseren wil Bos met een systeem gaan werken, wat ook in de Verenigde Staten wordt toegepast, de zogenaamde Green Cards. Het houdt in dat zodra een immigrant aan bepaalde eisen voldoet hij kan worden toegelaten. Daarnaast speelt bij Bos de gedachte om een quotasysteem in Nederland toe te passen. Het zou inhouden dat Nederland jaarlijks gaat bekijken hoeveel immigranten er kunnen worden toegelaten en welke eisen eventuele tekorten op de arbeidsmarkt aan immigranten stellen.

Wanneer de grenzen gesloten zouden worden, voorziet Bos grote problemen voor Nederland. Zo zegt hij: "Nederland heeft over een jaar of tien op alle terreinen een tekort aan arbeidskrachten. Een gecontroleerd toelatingsbeleid voorkomt ook illegaliteit."

De uitspraken van Bos komen uit een interview dat dagblad Trouw vandaag publiceert.