Veel vrouwen kiezen voor jongere man

De tijden veranderen, zo ook de tijden dat vrijwel alleen een aantal oudere mannen een groen blaadje koos als partner. Tegenwoordig hebben veel Nederlandse vrouwen een jongere echtgenoot, ook wel 'toy boy' genoemd.

Zo'n 20% van de Nederlandse dames is zelfs getrouwd met een man die (veel) jonger is dan zijzelf. Bij samenwonenden ligt dit aandeel nog veel hoger.

Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) is er sprake van een trend. In 1985 lag bij 16% van de huwelijken de leeftijd van de bruid hoger dan die van de man; nu is dat 19%, zo laat CBS-demograaf Jan Latten weten. ''Dat lijkt niet zoveel, maar het is een duidelijk afwijkende ontwikkeling''.

Van de in totaal 83.700 huwelijken die vorig jaar werden gesloten was in bijna 16.000 gevallen de bruid (veel) ouder dan de bruidegom. Traditioneel was de man altijd gemiddeld twee jaar ouder dan de vrouw. Hoewel er geen cijfers beschikbaar zijn, is bekend dat zich vooral bij de ongehuwd samenwonenden vaak grote leeftijdsverschillen voordoen. De vrouw is soms jaren ouder dan de man.

De belangrijkste oorzaak voor bovenstaande ontwikkeling is de emancipatie van vrouwen. De vrouw van deze tijd is economisch zelfstandig. Dat heeft consequenties voor de selectiecriteria.