Saddam leidde zelf verzet tegen coalitie

Irak In het verzet tegen de Amerikanen speelde Saddam Hussein een grotere rol dan tot nu toe gedacht werd. Dat schrijft de Sunday Telegraph namens bronnen binnen de Amerikaanse veiligheidsdiensten.

Het bericht geldt als een bevestiging van het verhaal van een stamhoofd, die een week voor de arrestatie al aangaf dat Saddam nog steeds het verzet leidde. Saddam zou de afgelopen maanden regelmatig aan vijf vertrouwelingen instructies hebben gegeven over doelen en tactieken. Uit documenten uit zijn diplomatenkoffer blijkt dat hij goed op de hoogte was van de voortgang van het verzet van zijn aanhangers.

Afgelopen week hebben de Amerikanen Iraki's gearresteerd wier namen in Saddam's documenten voorkomen. Uit hun verklaringen blijkt dat Saddam aan het hoofd stond van een uitgebreid netwerk van militante Iraki's. Slechts een kleine groep van deze mensen onderhield contact met Saddam zelf, die niet per satelliettelefoon bereikbaar was, omdat dat zijn schuilplaats zou verraden.

De boerderij waar Saddam Hussein gevonden werd, werd door hem al eerder gebruikt als schuilplaats. In 1959, toen hij na een mislukte moordaanslag op de president moest vluchten naar Egypte, gebruikte de leider de boerderij ook al eens als tijdelijke schuilplaats.