Regels arbeidstijden worden eenvoudiger

Minister de Geus (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) heeft een voorstel tot vereenvoudiging van de Arbeidstijdenwet ingediend. Hierin zijn alleen nog de maximumarbeidstijd van twaalf uur per dag en zestig uur per week geregeld.

Het is de bedoeling dat werknemers en werkgevers collectief of individueel afspraken met elkaar maken over de arbeids- en rusttijden. Hierdoor kunnen ook de regels over het verrichten van overwerk helemaal uit de wet.

Eerder gaf De Geus al aan dat veel regels overbodig zijn: "De regels over het verrichten van overwerk kunnen zelfs uit de wet."

Het wetsvoorstel wordt gesteund door alle coalitiepartijen. Oppositiepartij PvdA en CNV en FNV zijn fel tegen, maar zij erkennen wel dat er teveel regels zijn. "Maar dat is geen reden een loopje te nemen met de onderdelen ervan die de werknemer rechtsbescherming geven. Die mogen niet op de helling. De Geus doet een frontale aanval op de wet", aldus voorzitter Terpstra van de CNV eerder.