Wallage: ''Hirsi Ali lokt geweld uit''

PvdA-burgemeester Jacques Wallage van Groningen heeft bij VVD-fractieleider Van Aartsen schriftelijk geklaagd over Kamerlid Ayaan Hirsi Ali. De oud PvdA-fractieleider heeft verzocht maatregelen te nemen tegen Hirsi Ali omdat ze met haar "aanvallen op de islam" geweld zou uitlokken.

Wallage vindt Ali's stelling, dat islamitisch onderwijs leidt tot segregatie, niet door de beugel kunnen. Ook vindt hij dat Ali moslimouders intimideert en hun grondrechten aantast, door tegenover moslimkinderen publiekelijk het bestaan van Allah in twijfel te trekken.

Van Aartsen heeft aan Wallage laten weten de beschuldigingen aan het adres van Hirsi Ali niet te delen.

Wallage kwam in de jaren 90 ook in botsing met de toenmalige VVD-fractieleider Frits Bolkestein. Hij vond de manier waarop die in de Kamer het migratieprobleem te sprake bracht, onterecht en schadelijk.

Hirsi Ali ligt al langer van diverse kanten onder vuur. Dat begon toen ze zich openlijk afzette tegen de profeet Mohammed, en kreeg een vervolg toen ze 'ten strijde' trok tegen het islamitisch onderwijs.