Chirac voorstander hoofddoek-verbod

Frankrijk wil het dragen van religieuze symbolen op openbare scholen middels een nieuwe wet verbieden. Dat heeft president Jacques Chirac vanmiddag in een toespraak duidelijk gemaakt. Chirac volgt daarmee de aanbeveling van een speciale commissie, die was ingesteld naar aanleiding van de hevige discussies over hoofddoekjes op scholen.

De president noemde de scheiding tussen Kerk en Staat uit 1905 "een van de grootste verworvenheden van de republiek". Hij zei dat de secularisatie een "cruciale rol speelt in de sociale harmonie" van de multiculturele samenleving.

De speciale commissie was ook met de aanbeveling gekomen om op openbare scholen een joodse en een islamitische feestdag in te voeren. Jom Kippoer (Grote Verzoendag) en Eid al-Fitr (het suikerfeest aan het eind van de ramadan) zouden vrije dagen moeten worden. Chirac ging hier niet in mee. Volgens hem zijn er al genoeg vrije dagen. Hij voegde er wel aan toe dat wat hem betreft een leerling best thuis mag blijven op zo'n belangrijke religieuze feestdag, ''mits de school daarvan vooraf op de hoogte is gesteld'''.

In een enquęte, die het dagblad Le Parisien onlangs publiceerde, zei 69% van de Fransen voorstander te zijn van een wet die het seculiere karakter van het onderwijs waarborgt.

Als het parlement de wet aanneemt zullen vanaf volgend jaar hoofddoekjes, keppeltjes en grote opzichtig gedragen kruisen, op overheidsscholen verboden worden.