Langere wachttijd voor asielzoekers op komst

Minister Verdonk van Integratie is met de Tweede Kamer overeengekomen dat asielzoekers, die tijdelijk zijn toegelaten, voortaan twee jaar langer wachten op een permanante verblijfsvergunning.

Momenteel moet een asielzoeker drie jaar op een definitieve verblijfsvergunning wachten. De meerderheid in de Tweede Kamer wil dit opschroeven naar vijf jaar. Het voorstel is niet nieuws, want het werd al eerder dit jaar ingediend door de voorganger van Verdonk, toenmalig minister Nawijn.

Een meerderheid van CDA, VVD, LPF ging akkoord met het voorstel. Door de termijn te verlengen, kan er beter worden bekeken of er mogelijkheden zijn om de asielzoekers alsnog terug te laten keren naar hun eigen land.

De ChristenUnie, PvdA en GroenLinks waren tegen het voorstel. Ze zijn van mening dat asielzoekers nu te lang in onzekerheid gehouden over hun toekomst. Dit zou ten koste gaan van de inburgering in Nederland. Volgende week dinsdag zullen de fracties definitief hun stem uitbrengen over het voorstel van Verdonk.