"Sociaal beleidsplan PvdA beter dan kabinet"

nyrem had ons via de newssubmit het volgende te melden:

Het plan van de PvdA, om de koopkracht van chronisch zieken en gehandicapten te beschermen blijkt aanzienlijk beter uit te pakken dan de plannen van het kabinet. En dat is nota bene vast gesteld door De Geus' eigen ministerie van Sociale Zaken. Kern van het voorstel is wel, dat dit voorstel de hogere inkomens meer geld gaat kosten.

Uit de berekeningen van het ministerie blijkt bovendien dat de 110 miljoen euro, die het kabinet vrijdag onder druk van de Tweede Kamer extra voor deze groepen moest uittrekken, nauwelijks zoden aan de dijk zet. De groep van ca. 30 duizend mensen bij wie de huidige bezuinigingen meer dan één procent koopkracht zou worden ingeleverd, zou slechts zo'n 5000 mensen kleiner worden. De Geus meldde de Tweede Kamer schriftelijk dat deze groep daarmee "uit de brand" zou zijn. Hij voegde daar ook aan toe "de burgers op de eigen verantwoordelijkheid aan te spreken", zonder deze stelling nader toe te lichten.

Het alternatief van de PvdA pakt daarentegen veel positieverer uit. Een woordvoerder van de Geus' ministerie noemde de conclusie "niet onlogisch, gezien het feit dat de PvdA ook veel meer geld wil besteden aan de verbetering van de koopkracht van chronisch zieken en gehandicapten."

In de PvdA-plannen dienen de hogere inkomens meer AWBZ-premie (Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten) te betalen. Daardoor komt er 130 miljoen euro vrij. Bovendien moet de bijzondere bijstand, waarop de gehandicapten en chronisch zieken hun bijzondere kosten op kunnen verhalen, met 150 miljoen euro worden verhoogd, in plaats van de geplande 80 miljoen.

De voorgestelde stijging van de AWBZ-premie zou voor mensen met een inkomen van twee keer modaal (modaal is hier: 29.500 euro bruto) een koopkrachtverlies betekenen van 0,4 procent. Voor andere inkomensgroepen is er ook een klein inkomensverlies, maar deze zal procentueel gezien nog lager zijn.

Vandaag zal de Tweede Kamer opnieuw over de koopkrachteffecten van het kabinetsbeleid debatteren.