'ID-plicht in strijd met mensenrechten'

"De uitgebreide identificatieplicht die in 2005 ingaat, is in strijd met de mensenrechten." Dat zegt de mensenrechtenorganisatie Privacy International. De organisatie is van mening dat de identificatieplicht in strijd is met het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens en het VN-verdrag omtrent de rechten van het kind.

Privacy International zegt de plicht, dat iedere burger boven de veertien jaar een identificatiebewijs bij zich moeten dragen, overbodig en buiten proportie te vinden. Zo zou de ID-plicht een inbreuk op de persoonlijke levenssfeer van onschuldige burgers zijn, aldus de organisatie. Bovendien is er volgens Privacy International geen noodzaak voor de identificatieplicht.

De Tweede Kamer vergadert momenteel over het wetsvoorstel. Op 1 januari 2005 zal de maatregel van kracht zijn.