Bos pleit voor Amerikaans immigratiemodel

De fractieleider van de PvdA, Wouter Bos, vindt dat Nederland soepeler moet zijn bij het toelaten van arbeidsimmigranten. Bos vindt echter wel dat er eisen gesteld mogen worden aan die immigranten. Zij moeten bijvoorbeeld niet direct aanspraak kunnen maken op alle rechten van de verzorgingsstaat. Bos pleit voor een beleid naar het voorbeeld van grote immigratielanden als Amerika en AustraliŰ.

De PvdA-voorman vindt dat van deze landen geleerd kan worden dat bij immigratie gekeken mag worden naar de kosten en baten voor het ontvangende land. "Dat leidt tot betere kansen op integratie en een minder verkrampte houding tegenover arbeidsmigratie." Bos denkt dat die kramp nu zo groot is dat Nederland zelfs de immigratie belemmert van hoog opgeleide mensen uit China en India. Volgens Bos is dat een gevolg van de zeer streng verhoogde leges, die bedoeld waren om de immigratie van andere groepen af te remmen.

"Kabinet voert politiek van angst en vermijding"

Bos vindt het de omgekeerde wereld dat Nederland bij gezinsvorming eisen stelt aan de partner die al hier is, in plaats van de komende partner. Hij vindt het verdedigbaar dat migranten die vrijwillig naar Nederland komen, zoals economische migranten en bruiden, anders behandeld zouden worden dan vluchtelingen. Zij mogen bijvoorbeeld pas na een tijdje aanspraak maken op sociale voorzieningen. Voor de vluchtelingen moet Nederland altijd een vrijhaven blijven.

Volgens de PvdA-leider voert het kabinet in de kwestie van integratie een "politiek van angst en vermijding". Problemen worden niet opgelost maar weggeschoven of afgeweerd. Als voorbeeld daarvan noemde Bos het voorstel van vice-premier Zalm om de stichting van nieuwe islamitische scholen tegen te gaan. Bos zei dat dat gebeurt onder het mom van voorkoming van leerachterstanden. "Maar voor scholen met achterstandsproblemen trekt Zalm geen cent uit. Dat vind ik cynisch."

"In zichzelf gekeerde oestermentaliteit"

De PvdA vindt dat scholen een afspiegeling moeten zijn van de wijk waarin ze staan. Ook als dat betekent dat ze helemaal zwart zijn. Als er achterstanden ontstaan, moeten die bestreden worden. Bos zegt dat de VVD, als haar bezwaren tegen achterstandsscholen serieus zijn, consequent moet zijn en leerlingen elders onderbrengen. "Maar dat zie ik de VVD nog niet doen," aldus Bos. Hij vindt dat het integratiebeleid van het huidige kabinet getuigt van "een in zichzelf gekeerde oestermentaliteit die haaks staat op de open oriŰntatie waar Nederland groot mee is geworden".