Volkert v.d Graaf klaagt over psychiater

vrot-vrot had ons via de newssubmit het volgende te melden:

De moordenaar van Pim Fortuyn, Volkert van der Graaf, dient bij het regionaal tuchtcollege een klacht in tegen de kinder- en jeugdpsychiater Menno Oosterhoff uit Thesinge. Oosterhoff pleitte samen met collega De Ruiter, ten tijde van het hoger beroep tegen Van Der Graaf, voor een heropening van het moordonderzoek. De gedragswetenschapper vermoedde dat het Pieter Baan Centrum (PBC) bij Van Der Graaf het syndroom van Asperger over het hoofd had gezien.

Het syndroom van Asperger is een vorm van autisme. Mensen met Asperger zitten in starre denk- en gedragspatronen en maken moeilijk contact.

Het pleidooi in de media van Oosterhoff en De Ruiter was voor het hof reden om beiden te horen als getuige-deskundigen. Dat leidde overigens niet tot heropening van het onderzoek.

Oosterhoff kreeg indertijd al stevige kritiek van de landelijke inspecteur voor de Gezondheidszorg. De inspecteur vond dat Oosterhoff zijn opmerkingen niet had mogen maken zonder Van der Graaf gezien te hebben.