'Nederlanders verharden'

Reya had ons via de newssubmit het volgende te melden:

Uit het TNS NIPO-onderzoek 'Geloof jij in ieder voor zich?', gehouden in opdracht van het Leger des Heils, blijkt dat de verharding in de Nederlandse maatschappij toeneemt. Mensen hebben steeds minder mededogen met de kwetsbare groepen in de samenleving, zoals daklozen, gehandicapten, verslaafden, criminelen en mensen met weinig geld.

69% van de Nederlanders meent dat iedereen die dat wil en nodig heeft hulp kan krijgen. Eén jaar geleden was dat 74%. Nederlanders denken vooral aan etnische minderheden als uitgesloten groep, en minder aan anderen. In 2001 vond 24% dat daklozen een kwetsbare groep zijn, nu is dat nog slechts 12%. Twee jaar geleden werd de groep verslaafden door 22% spontaan genoemd, nu is dat 9%.

De Nederlandse bevolking wijt het verminderde mededogen aan individualisme, zelfgerichtheid, onverdraagzaamheid en agressie. De ondervraagden noemen dit als de belangrijkste problemen in de manier waarop mensen met elkaar omgaan. Een meerderheid meent dat de maatschappij hieraan ten onder zal gaan en dat deze problemen leiden tot toenemende vereenzaming.