Balkenende ontkent belofte koopkracht

Premier Balkenende heeft nooit toegezegd dat kwetsbare groepen er niet meer dan één procent op achteruit gaan wat koopkracht betreft, zo schrijft hij aan de Kamer. "Ik heb gezegd dat er altijd gevallen zijn die naar boven of naar onder afwijken op grond van specifieke inkomenseffecten."

Op verzoek van de PvdA, die 150 miljoen extra voor de bijstand wil, gaf de premier in een brief een toelichting op de effecten die de bezuinigingen hebben op de zwakkeren in de samenleving. Balkenende gaf aan dat er voor mensen die al jaren van de bijstand leven een langdurigheidstoeslag komt. Ook voor chronisch zieken en gehandicapten komt er een extra tegemoetkoming. De brief zal vandaag door de kamer besproken worden.

De kamerfracties van coalitiepartijen CDA, VVD en D66 zullen vandaag voorstellen indienen om het koopkrachtverlies voor gehandicapten en chronisch zieken voor een groot deel te compenseren. Voor de bijzondere bijstand willen de fracties een bedrag van vijftig miljoen euro extra beschikbaar stellen. Verder wil men een ruimere belastingaftrek mogelijk maken voor zorg en medicijnen.