Homokwestie drijft kerken verder uit elkaar

Het Vaticaan heeft vandaag laten weten de samenwerking met de Anglicaanse Kerk omtrent een theologisch document te hebben verbroken. Directe aanleiding hiervoor is het ingenomen homostandpunt van de Anglicaanse Kerk.

Desondanks geven beide kerken aan de samenwerking te willen continueren. In oktober liet Paus Johannes Paulus II nog weten "bezorgdheid" bezorgd te zijn over het anglicaanse homostandpunt. De Paus liet dit weten aan aartsbisschop Rowan Williams van Canterbury, het geestelijk hoofd van de wereldwijde Anglicaanse Kerk.

Directe aanleiding voor de pauselijke zorgen is de wijding van praktiserende homoseksuelen tot priester in sommige anglicaanse provincies. Zo werd vorige maand de Amerikaan Gene Robinson ingewijd als eerste openlijk homoseksuele anglicaanse bisschop in een kerk in de staat New Hampshire.