Meer SOA's onder Antillianen dan autochtonen

Antillianen in Nederland blijken beduidend vaker een seksueel overdraagbare aandoening (SOA) te hebben dan autochtone Nederlanders.

Dit is gebleken uit cijfers van onder andere de GGD Groningen. Bij het onderzoek werd een groep Antillianen en een groep autochtone Nederlanders onderzocht. Hierbij bleek 65 procent van de Antillianen een SOA te hebben. Bij de de onderzochte autochtone Nederlanders bleek 27 procent een soortgelijke aandoening te hebben.

Ook bleek dat het aantal ongewenste zwangerschappen onder Antilliaanse vrouwen veel hoger is. Een aangedragen reden hiervoor is het sterke machogedrag onder deze bevolkingsgroep en het veel wisselen van partner.

De GGD is van plan activiteiten te ontwikkelen die veiliger seksgedrag onder de Antilliaanse gemeenschap moeten bevorderen.