MDI nog steeds ontevreden over Maroc.nl

Volgens de directeur van het MDI (Meldpunt Discriminatie Internet), Ronald Eissens, is de situatie op het forum de Marokkaanse internetsite Maroc.nl nog steeds niet best wat betreft de moderatie van met name anti-semitische uitlatingen. Eissen reageerde in een interview met Planet Multimedia op recente publieke klachten over het MDI, van onder meer het bestuur van Maroc.nl en columniste Karin Spaink.

Met name Spaink nam in een column op Netkwesties het MDI flink onder vuur. Ze verweet het MDI een schimmige organisatie te zijn, waarvan de werkwijze onduidelijk is. Het MDI deed vorig jaar aangifte tegen twee websites (Indymedia.nl en Maroc.nl), wegens de voortdurende aanwezigheid van anti-semitische teksten op hun fora en de gebrekkige moderatie daarvan.

Volgens Eissens is de situatie op Indymedia inmiddels in orde. Wat betreft Maroc.nl is hij somber. Spaink stelt in haar column dat tegen de Marokkaanse website al een jaar geleden aangifte is gedaan en dat ze er nog niets over gehoord hebben. Eissens zegt echter in het interview met Planet dat hij onlangs nog met het OM overleg heeft gevoerd over de aanklacht tegen Maroc.nl. De MDI-directeur staat nog steeds achter zijn eerdere uitlatingen dat Maroc.nl een ''vieze modderpoel'' is.

Jaarverslag

Spaink verbaasde zich in haar column ook over het feit dat het jaarverslag over 2002 nog steeds niet door het MDI beschikbaar was gesteld voor publiekelijke inzage. Inmiddels is dat jaarverslag wel te vinden op de site van het MDI.

Uit de cijfers van het jaarverslag blijkt dat er over het forum van Maroc.nl vorig jaar 236 klachten binnenkwamen, en over andere moslimfora 61. Over Pim Fortuyn gerelateerde fora werd 72 keer geklaagd. Over Indymedia 59 keer en over Fok! werd 51 keer geklaagd. Het MDI maakt overigens geen vermelding van de totale bezoekers aantallen van de beklaagde websites, zodat niet valt te achterhalen hoe het aantal klachten zich verhoudt tot de populariteit van een website. Als er klachten binnenkomen wil het ook niet zeggen dat er gelijk een aanklacht wordt ingediend. Dat doet het MDI alleen als ze meent dat er structureel te weinig door de desbetreffende site tegen ongewenste uitlatingen wordt ondernomen.

In totaal deed het MDI in 2002 881 keer een verzoek tot verwijdering van een discriminerende of racistische opmerking. Daar werd door de diverse websites 557 keer gehoor aan gegeven. Het MDI deed in 2002 zes keer aangifte bij justitie. Van de 324 niet verwijderde berichten zal het MDI over 143 aangifte doen (26 dossiers) en 169 worden voorgelegd voor verdere toetsing.

-
Jaarverslag MDI
Interview met Eissens (multimedia link 20 minuten!!)
Column Karin Spaink
Weerwoord MDI op column
Klacht van Maroc.nl over berichtgeving over MDI-kwestie