Familie Ketellapper mag niet thuis bakken

Tatjana had ons via de newssubmit het volgende te melden:

De familie Ketellapper, bekend van de friese kruidkoeken, moet van de gemeente Lemsterland stoppen met het maken van koeken vanuit haar woning in Delfstrahuizen. Dit is namelijk in strijd met het bestemmingsplan, aangezien op het betreffende perceel alleen gewoond mag worden en geen bedrijfsvoering mag plaatsvinden.

Joop Ketellapper is echter van mening dat hij in zijn villa aan de Marwei helemaal geen bedrijf voert. Er worden slechts als proef een nieuw soort kruidkoeken uitgevonden. Hij verklaarde hieromtrent het volgende: "Wy binne der noch net sa lang mei oan 'e gong en wolle earst sjen hoe't it rint. Giet it goed, dan begjinne wy earne in bedriuw." * Wat volgens Ketellapper duidelijk in het voordeel van de gemeente is, aangezien dat werkgelegenheid zal scheppen.

De gemeente is echter onverbiddelijk. Aangezien de familie vanuit hun woning inmiddels zes soorten kruidkoek op de markt heeft gebracht en deze via internet te koop aangeboden worden, is er geen sprake meer van een hobby, maar van een fabriek. De Ketellappers moeten dan ook voor 1 januari hun bezigheden staken.

*Wij zijn er nog niet zo lang mee aan de gang en willen eerst zien hoe het loopt. Gaat het goed, dan beginnen wij ergens een bedrijf.