'Zieke werknemer moet ATV inleveren'

Werik had ons via de newssubmit het volgende herschreven bericht te melden:

Voorzitter L. Hermans van MKB-Nederland stelt vrijdag voor om een werknemer die vaak ziek is of zorgverlof opneemt, dit te laten compenseren met atv-dagen. Nederlanders maken gemiddeld 200 productieve uren minder als je dat vergelijkt met het buitenland. Volgens Hermans zou dit vooral komen doordat er teveel verlofregelingen bestaan. Verder zegt hij dat een dergelijke concurrentieachterstand door het bedrijfsleven nooit ingehaald kan worden, hoe productief men in Nederland per uur ook is.

MKB-Nederland wil de geldende verlofregelingen en atv-dagen inbrengen in de onderhandelingen met kabinet en werknemerorganisaties over levensloop- en vroegpensioenregeling. Volgens Hermans moet het zwangerschapsverlof wel buiten de discussie blijven. De rest van de vrije dagen kan op een hoop om daar één goede regeling voor te maken. "Een soort uitruilreservoir aan verlofrechten".